Regulamin

Regulamin sklepu:

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.sklep.gore-tech.pl

Dział sprzedaży i adres do korespondencji:

GORE-TECH ZOFIA RUDNICKA
43-300 BIELSKO-BIAŁA
UL.KRAKOWSKA 68
TEL/FAX +48 33 499 44 14
TEL + 48 33 498 68 21
TEL.KOM. 0-698 618 524

e-mail: sklep@gore-tech.pl

NIP: 547-148-49-39
REGON: 240249357
Nr Rachunku Bankowego: 39-2490-0005-0000-4500-1770-5862

A. / POSTANOWIENIA OGOLNE:

1. Niniejszy Regulamin okresla warunki zawierania i wykonywania wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firma Gore-Tech Zofia Rudnicka ( zwany dalej sprzedawcą ) zarówno w placówkach firmy jak i za posrednictwem sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego sa one czescia umowy zawartej ze sprzedawca.

2. Firma pod nazwa Gore-Tech Zofia Rudnicka, jest firma istniejaca od 2005 , numer identyfikacji podatkowej - NIP: 547-148-49-39, nr statystyczny - Regon 240249357 .

3. Firma Gore-Tech Zofia Rudnicka prowadzi sklep internetowy dzialajacy pod adresem www.sklep@gore-tech.pl

4. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez sprzedawce.

Regulamin jest publikowany na stronie www.sklep@gore-tech.pl . Przez nabywcę należy rozumieć osobę nabywajacą towary w placówkach sprzedawcy badz w sklepie internetowym, bedącą konsumentem w rozumieniu art. 22 ind. 1 Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku zamówień skladanych w Sklepie Internetowym przez podmioty inne niż Nabywca w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Regulamin stosuje sie odpowiednio; nie uwzglednia sie regulacji ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentow oraz o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczegolnosci przepisow dotyczacych prawa odstapienia od umowy sprzedazy oraz uprawnien z tytułu niezgodnosci towaru z umowa.

6. Ceny podane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane sa w zlotych polskich (PLN) - ceny netto i brutto. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowia zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca wyłącza niniejszym odpowiedzialnosc z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (przedsiebiorcow).

7. Sprzedawca zastrzega, że Nabywca staje sie wlascicielem zakupionego towaru w momencie calkowitej zaplaty za ten towar. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane sa przepisy obowiazujących ustaw. W przypadku ewentualnych sporów wynikajacych z umów sprzedazy objetych niniejszym regulaminem Sprzedawca bedzie dazyc do polubownego ich rozstrzygniecia. W przypadku niemoznosci polubownego zalatwienia sprawy wlasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie Sad wlasciwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i swięta rozpatrywane będa od godz. 8.00 następnego dnia pracy lub w miare możliwosci także w dni wolne (np. w sobotę).

9. Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez wysłanie wiadomosci e-mail.

10. Jeżeli uzyskanie potwierdzenia w ciagu 7 dni roboczych nie będzie możliwe, zamówienie zostanie anulowane.

11. Pokazywane w sklepie ceny netto i brutto wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia. Dopiero podczas procedury dokonywania zakupu konczac proces zakupów widoczne sa ceny brutto, wartosć zamówienia i koszt dostawy.

12. Zakupione towary sa dostarczane, wraz z wymaganym dowodem zakupu (faktura VAT lub paragonem), pod adres wskazany przez Klienta przy rejestracji lub wskazany w zamówieniu.

13. Kupujacy ma możliwosć wyboru formy płatnosci:

- przelewem na konto dla stalych Klientów, którzy mają udzieloną taką formę płatności

- przedpłata na konto na podstawie wystawianej przez nas faktury Pro-Forma

14. W przypadku wybrania płatnosci przelewem zastosowanie ma następujaca procedura: Klient po złożeniu zamówienia i po uzyskaniu faktury Pro-Forma dokonuje wpłaty na konto. Po otrzymaniu potwierdzenia i informacji z banku o wpływie srodków na konto, nasza firma wysyła zamówione towary.

15. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzacych watpliwosci a także usunięcia danych klienta podanych podczas rejestracji. W przypadku dokonywania odpowiednio spreparowanych zamówień, dostęp klienta do serwisów naszej firmy zostanie całkowicie i bezterminowo zablokowany. W przypadku składania niektórych zamówień Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty logistycznej o czym klient jest informowany przy potwierdzeniu przyjecia zamówienia do realizacji; ma to miejsce wyłącznie wtedy gdy zamówienia są odpowiednio spreparowane lub zamówień o bardzo niskich wartościach.

16. GWARANCJA. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym sa fabrycznie nowe i objęte pełna gwarancja producenta na równi z innymi formami sprzedaży.

17. Gwarancji nie podlegaja wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne. Zwracany towar nie może być używany bądż zniszczony przez Klienta i zwrócny w miarę możliwosci dokładnie zapakowany.

18. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA. Po wysłaniu zamówienia, można je wycofać jedynie telefonicznie, dzwoniac pod numer firmowy sklepu podany powyżej do godziny 15:00.

19. Nie możemy anulować zamówień, które zostały już wysłane na adres ZAMAWIAJACEGO.

20. ODSTAPIENIE OD ZAWARTEJ UMOWY. Klient będacy konsumentem ma prawo do odstapienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, bez podania przyczyny, składajac oswiadczenie na pismie oraz dokonujac zwrotu towaru. Równowartosć zwróconego towaru otrzymuje Klient w terminie 14 dni (od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy) przelewem na podany rachunek w banku lub przekazem pocztowym. Koszty zwrotu przesyłki oraz prowizję bankowa, ponosi Klient ( kupujący ).

21. Zwracany towar nie może być używany oraz powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.

22. Do zwracanego towaru musi być dołaczony dowód zakupu oraz nr konta bankowego, na który maja zostać odesłane pieniadze.

23. REKLAMACJE. Jesli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem pod numer telefonu podany powyżej. Prosimy jednoczesnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwa osoby/firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania jej.

24. Reklamacje dotyczace uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będa rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecnosci przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru przesyłki.

25. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciagu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby firmy.

26. Różnice wynikajace z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie moga być podstawa reklamacji zakupionego towaru.

27. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wgladu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

28. Dane osobowe, które Państwo podaja podczas zakupów sa przetwarzane tylko i wyłacznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Państwa o nowosciach i promocjach w naszym sklepie.

29. Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim.

30. Tresć Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

31. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym firmy Gore-Tech Zofia Rudnicka oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

32. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiazuja przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.